Hur fungerar dränering och enskilt avlopp i Sandviken?

I den här guiden kommer du få veta mer om vad enskilt avlopp är och vilka krav som ställs på dig som har ett enskilt avlopp i Sandviken eller planerar att införskaffa ett. Kraven tillämpas av kommunen där handläggare på Bygga, bo- och miljöenheten i Gävle kommun genomför en tillsyn för att tillgodose att hushållens enskilda avlopp är ändamålsenliga.

Tips & råd vid enskilt avlopp i Sandviken

Många hushåll i Sverige är idag en del av de olika kommunernas vatten- och avloppssystem, men alltjämt finns det många som har ett enskilt avlopp för sitt hushåll. Enskilt avlopp kan vara en fördel men innebär också att du själv har ansvaret över att allt fungerar i enlighet med krav och rekommendationer. Därför kan det vara en god idé att vara proaktiv. Håll koll på vilka krav du har på ditt enskilda avlopp och ta hjälp av folk med kunskap på området för att ligga steget före.

Olika typer av enskilt avlopp

När du väljer vilken typ av enskilt avlopp du vill ha finns lite olika alternativ. De två huvudsakliga kategorierna är markbaserad rening och minireningsverk. En markbaserad rening kan ske genom lite olika metoder, beroende på jordens kvalitet kan man använda befintlig jord för så kallad infiltration. Om jorden inte är av rätt kvalitet brukar man anlägga en markbädd som är en form av anläggning som har samma funktion som jord av rätt kvalitet. Ett minireningsverk är mer som en miniatyrversion av ett större automatiskt reningsverk.

BDT (bad, disk- och duschvatten) 

BDT är en förkortning för bad, disk- och duschvatten. Detta vatten behöver ofta filtreras bort från det vanliga avloppsvattnet. Ett vanligt sätt att hantera detta är genom att ha en extra filtrering av den markbaserade lösningen för avloppsvattnet för att kunna separera de två olika typerna. Det finns också så kallade BDT-filter för dig som vill ha en separat anläggning för ditt BDT-vatten. Detta är ganska vanligt i till exempel fritidshus men kan även fungera till ditt ordinarie hushåll beroende på behov.

Regler och rekommendationer för dig med enskilt avlopp

Det finns ingen lagstiftning kring dränering och enskilt avlopp. Däremot finns regler och rekommendationer som kan vara bra att känna till för dig som äger ett enskilt avlopp i Sandviken. Krav föreligger bland annat på hygienisk säkerhet, kretslopp, kontrollfunktioner och skydd av miljö. Dessa krav är upp till dig som ägare av enskilt avlopp att efterleva vid eventuella kontroller av avloppsvattnet. Kraven syftar allmänt till att verka för att undvika övergödning, förorening och andra hälsofarliga konsekvenser till följd av misskötsel av avloppsvattnet.Dränering 

Dränering av ditt hus i Sandviken syftar till att leda bort ytvatten från husets grund och skydda huset, till exempel mot vattenflöden i marken. Dräneringen kan gå till på lite olika sätt men genomförs i regel utifrån samma grundprinciper. Ett effektivt dräneringssystem är vitalt för att undvika skador på huset och en hälsosam husgrund. En välfungerande dräneringsprocess brukar sägas hålla ungefär 25 år innan man måste ta tag i det på nytt. Detta förutsätter dock att ett bra arbete har gjorts, annars kan det behövas oftare.


Metoder för dränering

Dränering på hus i Sandviken genomförs oftast genom att du först gräver upp marken runt husgrunden. Till detta krävs ofta maskiner. Därefter finns möjlighet att undersöka husgrunden och eventuella skador som behöver fixas. När detta är klart påbörjas själva dräneringen. Då sker en installation av dräneringssystemet, ofta i form av en geotextilduk och ett dräneringsrör. För att inte skada husgrunden brukar du därefter isolera den och i anslutning till detta fylls diket med dräneringsgrus. Målet är ofta sedan en lutning på ungefär 20 centimeter från husgrunden.


Formuläret på hemsidan

För att få hjälp med dina behov inom dränering och enskilt avlopp i Sandviken kan du kontakta oss via formuläret på hemsidan, det kan vara starten på ett välfungerande enskilt avlopp i Sandviken. Detta gäller både för dig som har haft enskilt avlopp en längre tid och för dig som överväger möjligheten att upprätta ett enskilt avlopp eller genomföra en dränering i ditt hushåll. När det gäller essentiella saker som behovet av ett välfungerande vatten- och avloppssystem har vi expertisen som hjälper dig och vägleder dig.

Boka hembesök för planering av ditt enskilda avlopp

Vi erbjuder alltid gratis hembesök där vi tillsammans ser över dina behov och förutsättningar för enskilt avlopp till din fastighet i Sandviken! Kontakta oss redan idag, vi finns här för att hjälpa dig!