Dränering och Enskilt Avlopp - Hur fungerar det?

Dränering syftar till att leda bort ytvatten från husets grund och skydda huset, till exempel mot vattenflöden i marken. Dräneringen kan gå till på lite olika sätt men genomförs i regel utifrån samma grundprinciper. Ett effektivt dräneringssystem är vitalt för att undvika skador på huset och en hälsosam husgrund. En välfungerande dräneringsprocess brukar sägas hålla ungefär 25 år innan man måste ta tag i det på nytt. Detta förutsätter dock att ett bra arbete har gjorts, annars kan det behövas oftare.


Enskilt avlopp var en väldigt vanligt förekomst förr, men än idag har många hushåll detta som lösning för sitt avloppsvatten i kommunen. I den här guiden kommer du få veta mer om vad enskilt avlopp är och vilka krav som ställs på dig som har ett enskilt avlopp eller planerar att införskaffa ett enskilt avlopp. Kraven tillämpas av kommunen där handläggare på Bygga, bo- och miljöenheten i Gävle kommun genomför tillsyner för att tillgodose att hushållens enskilda avlopp är ändamålsenliga.

Tips & råd vid Dränering och Enskilt Avlopp

Många hushåll i Sverige är idag en del av de olika kommunernas vatten- och avloppssystem, men alltjämnt finns det många som har ett enskilt avlopp för sitt hushåll. Enskilt avlopp kan vara en fördel men innebär också att du själv har ansvaret över att allt fungerar i enlighet med krav och rekommendationer. Därför kan det vara en god idé att vara proaktiv. Håll koll på vilka krav du har på ditt enskilda avlopp och ta hjälp av folk med kunskap på området för att ligga steget före.


Något som du kan få hjälp med är dränering, detta kan vara en särskilt god idé då du inte alltid kanske vet själv hur du ska gå tillväga. Dränering är en metod som används i syfte att leda bort ytvatten från huset innan det tränger ner i jorden. Ytvatten kan annars vara ett problem om du har ett enskilt avlopp. Det kan vara klokt att till exempel inte plantera växter i direkt anslutning till huset utan istället placera stenar längs husvägen för att undvika problem.


Att ha en grundläggande kunskap kan vara en nyckelfaktor för att upptäcka och få hjälp med problem i tid. Däremot är inte arbetet helt lätt att utföra som privatperson och då finns hjälp till förfogande som kan bistå dig med att tillse vad som behöver och kan göras. Kontakta oss via formuläret du hittar på hemsidan för att få hjälp med dränering och enskilt avlopp. Nedan ges några andra tips som kan vara bra för dig med enskilt avlopp:

  • Håll koll på när det är dags att dränera
  • Fundera på vilket typ av enskilt avlopp som passar dig

Metoder för dränering

Dränering genomförs oftast genom att du först gräver upp marken runt husgrunden. Till detta krävs ofta maskiner. Därefter finns möjlighet att undersöka husgrunden och eventuella skador som behöver fixas. När detta är klart påbörjas själva dräneringen. Då sker en installation av dräneringssystemet, ofta i form av en geotextilduk och ett dräneringsrör. För att inte skada husgrunden brukar du därefter isolera den och i anslutning till detta fylls diket med dräneringsgrus. Målet är ofta sedan en lutning på ungefär 20 centimeter från husgrunden.

Olika typer av enskilt avlopp

När du väljer vilken typ av enskilt avlopp du vill ha finns lite olika alternativ. De två huvudsakliga kategorierna är markbaserad rening och minireningsverk. En markbaserad rening kan ske genom lite olika metoder, beroende på jordens kvalitet kan man använda befintlig jord för så kallad infiltration. Om jorden inte är av rätt kvalitet brukar man anlägga en markbädd som är en form av anläggning som har samma funktion som jord av rätt kvalitet. Ett minireningsverk är mer som en miniatyrversion av ett större automatiskt reningsverk.

BDT (bad, disk- och duschvatten) 

BDT är en förkortning för bad, disk- och duschvatten. Detta vatten behöver ofta filtreras bort från det vanliga avloppsvattnet. Ett vanligt sätt att hantera detta är genom att ha en extra filtrering av den markbaserade lösningen för avloppsvattnet för att kunna separera de två olika typerna. Det finns också så kallade BDT-filter för dig som vill ha en separat anläggning för ditt BDT-vatten. Detta är ganska vanligt i till exempel fritidshus men kan även fungera till ditt ordinarie hushåll beroende på behov.

Regler och rekommendationer för dig med enskilt avlopp

Det finns ingen lagstiftning kring dränering och enskilt avlopp, däremot finns regler och rekommendationer som kan vara bra att känna till för dig som äger ett enskilt avlopp. Krav föreligger bland annat på hygienisk säkerhet, kretslopp, kontrollfunktioner och skydd av miljö. Dessa krav är upp till dig som ägare av enskilt avlopp att efterleva vid eventuella kontroller av avloppsvattnet. Kraven syftar allmänt till att verka för att undvika övergödning, förorening och andra hälsofarliga konsekvenser till följd av misskötsel av avloppsvattnet.

Formuläret på hemsidan

För att få hjälp med dina behov inom dränering och enskilt avlopp kan du kontakta oss via formuläret på hemsidan, det kan vara starten på ett välfungerande enskilt avlopp i Sandviken. Detta gäller både för dig som har haft enskilt avlopp en längre tid och för dig som överväger möjligheten att upprätta ett enskilt avlopp eller genomföra en dränering i ditt hushåll. När det gäller essentiella saker som behovet av ett välfungerande vatten- och avloppssystem har vi expertisen som hjälper dig och vägleder dig.