Enskilt avlopp för dig utan kommunalt avlopp

De flesta människor omges idag av kommunalt avlopp i Sverige. Dock är det alltjämnt så att många hushåll har ett enskilt avlopp runt om i landet. Ett enskilt avlopp ökar kraven på dig som husägare att tillgodose att du uppfyller de krav och rekommendationer som myndigheter utfärdar och kommuner tillämpar. Det finns olika alternativ för hur man kan gå tillväga med ett enskilt avlopp och de vanligaste metoderna kan du läsa om här. Dessutom finns det olika tilläggsmetoder eller särskilda behov som kan uppstå. För att få hjälp med detta kan du kontakta oss via formulären som finns på hemsidan.

Olika typer av enskilt avlopp

Det finns två vanliga typer av anläggningar och reningstyper för enskilt avlopp. Det ena kallas markbaserad rening och är väldigt frekvent använt. Inom denna lösning finns ett antal olika alternativ. Du kan använda dig av infiltration, som fungerar utmärkt för mark som är anpassad för att själv kunna filtrera vattnet i marklagren. Om du inte har en sådan mark kan du använda en markbädd där du ersätter marken med markbädden för att få samma effekt som vid infiltration. Slutligen finns också biomoduler som behandlar vattnet biologiskt utan att vara beroende av tillgång till el. Det finns också en annat kategori av lösningar.


Denna här typen av lösning brukar kallas för minireningsverk eller kompakta lösningar. Ett minireningsverk kan förenklat uttryckt sägas vara en produkt som i förväg är konstruerad innan användning. Denna konstruktion är väldigt lik den tekniska lösning som man använder i större anläggningar, till exempel kommunala avloppssystem. Detta är dock snarare en miniatyr av en sådan lösning och anpassad för privata hushåll eller för flera samarbetande hushåll. Det finns lösningar både för rent avloppsvatten och enbart BDT-vatten. Konstruktionerna är väldigt automatiserade i sin funktion. Beroende på behov kan de dock se väldigt olika ut. Detta avseende både storlek och utseende.

Särskilda behov och kontaktvägar till enskilt avlopp i Sandviken

I vissa fall kan en sluten tank vara ett alternativ. Den slutna tanken kan dock enbart användas till avloppsvatten. Det finns även ofta annat vatten i ditt hushåll som inte kan blandas i en sluten tank. Det kallas BDT-vatten och är en förkortning för bad, disk- och duschvatten. Om du väljer en lösning med sluten tank som sedan fraktas till en behandlingsanläggning finns dock alternativ för hur du hanterar detta avloppsvattnet i ett enskilt avlopp. Det finns rening för detta, exempel speciella filter där du enbart kan samla upp BDT-vatten om du har annan lösning för avloppsvatten. Du kan också välja att integrera ditt BDT-vatten i en vanlig markbaserad rening.


På hemsidan finns ett formulär för dig som vill ha hjälp med ditt enskilda avlopp i Sandviken. Där kan du ta kontakt oss för att få hjälp med ditt enskilda avlopp. Vi hjälper till både med planering och verkställande. Detta är något som kan vara väldigt värdefullt när du vill tillgodose att du uppfyller de krav som ställs på dig från myndigheter och kommunen. Dessutom ger det dig möjlighet att tillgodose de behov som du själv har i relation till ditt enskilda avlopp. Allt från att bygga upp ett enskilt avlopp från grunden till att göra justeringar på ett befintligt enskilt avlopp.